<
>
suomeksi
|
på svenska

Pohjois-Espoon
ja Leppävaaran
linjasto 2019

Skemaattinen kartta joukkoliikenteen linjastosta Keski- ja Pohjois-Espoossa elokuussa 2019, kun Leppävaaran ja Pohjois-Espoon linjastosuunnitelman mukainen linjasto otetaan käyttöön.

Sisältää kaikki valkoisen alueen sisällä liikennöivät linjat paitsi yö- ja lähibussit.

Bussien runkolinja
Korkean palvelutason bussilinja, josta tulee myöhemmin runkolinja
Tiheän vuorovälin bussilinja (vuoroväli korkeintaan 15 minuuttia ruuhka-aikaan)
Perustason bussilinja (vuoroväli korkeintaan 30 minuuttia ruuhka-aikaan)
Täydentävä bussilinja (vuoroväli yli 30 minuuttia ruuhka-aikaan)
Linjalla on poikkeavat liikennöintipäivät; katso selite
Linja pysähtyy pysäkillä vain toiseen suuntaan; tässä oikean suuntaan
Lähijuna-asema ja vaihtoyhteys bussilinjalle
Metrolinja
Linjan päätepysäkki
Linjoilla on yhteinen määränpää; yhteisellä osuudella korkea palvelutaso
Linjan määränpää kartan ulkopuolella
Linjalla on yhteys lähijuna- tai metroasemalle kartan ulkopuolella

Linjavärit

Runkolinja
Helsinkiin Kamppiin tai Elielinaukiolle
Leppävaarasta länteen Karakallion kautta
Leppävaarasta länteen, muut linjat
Leppävaarasta itään tai pohjoiseen
Leppävaaran Kehä I:n sillan läpi ajavat linjat
Kauniaisten läpi ajavat linjat
Espoon keskuksen kautta Jorviin
Espoon keskuksen muut linjat
Myyrmäkeen
Martinlaaksoon

Linjenätet i Norra Esbo och Alberga 2019

En schematisk karta över kollektivtrafiknätet i Mellersta och Norra Esbo i augusti 2019, när det nya busslinjenätet i Norra Esbo och Alberga tas i bruk.

Kartan innehåller samtliga busslinjer som trafikeras inom det vita området med undantag av natt- och närbussar.

Stombusslinje
Busslinje med en hög servicenivå, blivande stombusslinje
Busslinje med en högre turtäthet (turtätheten högst 15 minuter på rusningstid)
Busslinje med en vanlig servicenivå (turtätheten högst 30 minuter på rusningstid)
Kompletterande busslinje (turtätheten mer än 30 minuter på rusningstid)
Linjen har avvikande trafikeringsdagar; se förklaring
Linjen stannar vid hållplatsen bara på en färdriktning; här i färdriktning mot höger
Närtågsstation med förbindelse till busslinjer
Metrolinje
Ändhållplats
Linjerna har en gemensam destination; hög servicenivå på den gemensamma sträckan
Linjens destination utanför kartan
Linjen har en förbindelse till en närtågs- eller metrostation utanför kartan

Linjefärgerna

Stomlinje
Till Kampen eller Elielplatsen i Helsingfors
Västerut från Alberga via Karabacka
Västerut från Alberga, övriga linjer
Österut eller norrut från Alberga
Linjerna som kör genom bron på Ring I i Alberga
Linjerna som kör genom Grankulla
Till Jorv via Esbo centrum
Övriga linjer i Esbo centrum
Till Myrbacka
Till Mårtensdal